FFT Code 18F4550


+ Reply to Thread
Results 1 to 2 of 2

Thread: FFT Code 18F45501260 days old

 1. #1
  BLUER
  Guest BLUER's Avatar

  0 Not allowed!

  Default FFT Code 18F4550

  Hi!

  BASCOM could be solved with this code to the transcript of the PROTON compiler?

  18F4550 chip or 18F46KXX

  Code:
  ' _____________________________________________________________________________
  '|Program "analizator widma akustycznego 24*2 - V2" kompilator bascom 1.11.9.0 |
  '|Autor: HUNTERHOUSE(Adam Kędzierski) i częściowo MANEKINEN(Paweł Kisielewski) |
  '|  data: 21.12.2009                             |
  '|                                       |
  '| info: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic776332-0.html          |
  '| www: http://diy.elektroda.eu/analizator-widma-v2              |
  '|  wszelkie modyfikacje dozwolone, publikując należy zachować ten nagłówek  |
  '|   WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU NIEKOMERCYJNEGO  -  NON-COMMERCIAL USE ONLY   |
  ' -----------------------------------------------------------------------------
  
  $regfile = "m8def.dat"
  $crystal = 16000000
  
  Const Falloff = 1                      'ilość cykli po jakim słupki opadną, wolne opadanie
  
  
  Const Timer1_h = _xtal / 44000
  Const Timer1_l = _xtal / 2000
  Reset Watchdog
  Config Watchdog = 256
  Stop Watchdog
  
  
  Dim Div As Iram Integer At 16
  Dim K As Byte
  Dim I As Byte
  Dim Tmp_s As Integer
  Dim Tmp_c As Integer
  Dim Beta As Iram Byte
  Dim Suma As Word
  Dim Sam As Byte
  Dim Sampling As Bit
  Dim Rex_t As Integer , Imx_t As Integer
  Dim Dane(32) As Integer
  Dim Sample_h(32) As Integer
  Dim Sample_l(32) As Integer
  Dim Okno(32) As Byte
  Dim Rex(16) As Integer
  Dim Sinus(40) As Integer
  Dim Wynik(24) As Byte , Wynik_o(24) As Byte         'x
  Dim Sing As Single
  Dim Poziom As Integer
  Dim Line1d(24) As Byte                   'x
  Dim Line2d(24) As Byte                   'x
  Dim Falloff_count(24) As Byte                'x
  
  $lib "lcd4busy.lib"
  Const _lcdport = Portd
  Const _lcdddr = Ddrd
  Const _lcdin = Pind
  Const _lcd_e = 3
  Const _lcd_rw = 2
  Const _lcd_rs = 1
  Config Lcd = 24 * 2                     'x
  
  
  '****** dodano w wesji 2 ***********
  Dim Jasnosc_e As Eram Byte At 1
  Dim Czulosc_e As Eram Byte At 2
  Dim Efekt_e As Eram Byte At 3
  
  Dim Jasnosc As Byte
  Dim Jasnosc_vfd As Byte
  Dim Czulosc As Byte
  Dim Poziom_a As Byte
  Dim Efekt As Byte
  Dim Lazienka_jest_zamknieta As Byte             'hahaha a czemu nie!
  Dim Uklad As Byte
  Dim Jasnosc_flaga As Bit
  Dim Czulosc_flaga As Bit
  
  Config Portb = &B00001000
  Portb = &B11111111
  Config Portc = Input
  Portc.5 = 1
  Portc.4 = 1
  Jasn_up Alias Pinb.5
  Jasn_dn Alias Pinb.4
  Czul_up Alias Pinb.2
  Czul_dn Alias Pinb.1
  Tryb Alias Pinb.0
  Presc Alias Pinc.5
  Vfd Alias Pinc.4
  'Dim Presc As Bit
  'Dim Vfd As Bit
  'Presc = 0
  'Vfd = 0
  
  Efekt = Efekt_e
  
  GoSub Lcdchr
  
  Czulosc = Czulosc_e
  'Czulosc = 15                        '**************************
  Poziom_a = Czulosc * 0.4
  Poziom_a = 8 - Poziom_a
  
  Jasnosc = Jasnosc_e
  'Jasnosc = 50                        '**************************
  Config Timer2 = PWM , Prescale = 1 , Compare PWM = Clear Up
  If Vfd = 0 Then
    Jasnosc_vfd = Jasnosc / 10
    If Jasnosc_vfd > 3 Then Jasnosc_vfd = 3
    Lcdcontrast Jasnosc_vfd
  Else
    Ocr2 = Jasnosc * 5
  End If
  
  '***** koniec **********************
  
  Config Adc = Single , Prescaler = 4 , Reference = Avcc
  Start Adc
  
  Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
  On Compare1a Sampleh
  On Compare1b Samplel
  Compare1a = Timer1_h
  Compare1b = Timer1_l
  Enable Timer1
  Start Timer1
  
  Enable Interrupts
  Disable Int0
  Disable Int1
  
  For K = 0 To 31
  Sinus(K + 1) = LookUp(K , Tab_sin)
    'Okno(k + 1) = 255
    'Okno(k + 1) = Lookup(k , Okno_blackman)
    'Okno(k + 1) = Lookup(k , Okno_hamming)
    Okno(K + 1) = LookUp(K , Okno_hanning)
  Next K
  
  Sinus(33) = LookUp(0 , Tab_sin)
  Sinus(34) = LookUp(1 , Tab_sin)
  Sinus(35) = LookUp(2 , Tab_sin)
  Sinus(36) = LookUp(3 , Tab_sin)
  Sinus(37) = LookUp(4 , Tab_sin)
  Sinus(38) = LookUp(5 , Tab_sin)
  Sinus(39) = LookUp(6 , Tab_sin)
  Sinus(40) = LookUp(7 , Tab_sin)
  
  
  Start Watchdog
  
  
  
  
  Main:
  Do
  Reset Watchdog
  GoSub Buttons
  GoSub Sample_h
  Main_1:
  If Sampling = 1 Then GoTo Main_1
  
  GoSub Sample_l
  GoSub Copy_low
  GoSub Dft
  GoSub Przelicz_low
  GoSub Copy_high
  GoSub Dft
  GoSub Przelicz_high
  
  Main_3:
  If Sampling = 1 Then GoTo Main_3
  GoSub Save
  Loop
  
  
  Copy_high:
    Poziom = 0
  
    For K = 1 To 32
     Div = Sample_h(K)
     Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16
     Sample_h(K) = Div
     Poziom = Poziom + Sample_h(K)
    Next K
  
    Div = Poziom
    Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16
    Asr r17:Ror r16
    Poziom = Div
  
    For K = 1 To 32
     Dane(K) = Sample_h(K) - Poziom
     Dane(K) = Dane(K) * Okno(K)
     Div = Dane(K)
     Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16
     Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16
     Dane(K) = Div
     If Dane(K) > 127 Then Dane(K) = 127
     If Dane(K) < -127 Then Dane(K) = -127
    Next K
  Return
  
  
  
  Copy_low:
    Poziom = 0
  
    For K = 1 To 32
     Div = Sample_l(K)
     Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16
     Sample_l(K) = Div
     Poziom = Poziom + Sample_l(K)
    Next K
  
    Div = Poziom
    Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16
    Asr r17:Ror r16
    Poziom = Div
  
    For K = 1 To 32
     Dane(K) = Sample_l(K) - Poziom
     Dane(K) = Dane(K) * Okno(K)
     Div = Dane(K)
     Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16
     Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16
     Dane(K) = Div
     If Dane(K) > 127 Then Dane(K) = 127
     If Dane(K) < -127 Then Dane(K) = -127
    Next K
  Return
  
  
  
  
  Dft:
  For K = 1 To 15
   Rex_t = 0
   Imx_t = 0
  
    For I = 0 To 31
     Beta = I * K
     Beta = Beta And 31
     Tmp_s = Sinus(beta + 1) * Dane(I + 1)
     Tmp_c = Sinus(beta + 8) * Dane(I + 1)
  
     Div = Tmp_s
     Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16
     Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16
     Tmp_s = Div
  
     Div = Tmp_c
     Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16
     Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16
     Tmp_c = Div
  
  
     Rex_t = Rex_t + Tmp_c
     Imx_t = Imx_t - Tmp_s
  
    Next I
  
    Div = Rex_t
    Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16
    Rex_t = Div
  
    Div = Imx_t
    Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16:Asr r17:Ror r16
    Imx_t = Div
  
    Tmp_c = Rex_t * Rex_t
    Tmp_s = Imx_t * Imx_t
  
  
    Tmp_c = Tmp_c + Tmp_s
    Rex(K + 1) = Sqr(tmp_c)
  Next K
  Return
  
  
  
  Sample_l:
  'pobiera 32 próbki z częstotliwością 2kHz
  Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
  Start Adc
  
  Timer1 = 0
  Enable Compare1b
  Sam = 0
  Sampling = 1
  Return
  
  
  Samplel:
  Timer1 = 0
  Incr Sam
  Sample_l(Sam) = Getadc(1)                  'NIŻSZE PASMO
  If Sam = 32 Then
    Disable Compare1b
    Sampling = 0
  End If
  Return
  
  
  
  
  Sample_h:
  'pobiera 32 próbki z częstotliwością 44kHz
  If Presc = 0 Then
    Config Adc = Single , Prescaler = 4 , Reference = Avcc
  Else
    Config Adc = Single , Prescaler = 2 , Reference = Avcc
  End If
  'ADC działa już dość niestabilnie na preskalerze 2 ale na 4 już sie nie wyrobi i prubkuje z f=37kHz
  ' przez duże f pojawiaja sie szumy jak podajemy sygnał z generatora
  Start Adc
  
  Timer1 = 0
  Enable Compare1a
  Sam = 0
  Sampling = 1
  Return
  
  Sampleh:
  Timer1 = 0
  Incr Sam
  Sample_h(Sam) = Getadc(0)                  'WYŻSZE PASMO
  If Sam = 32 Then
    Disable Compare1a
    Sampling = 0
  End If
  Return
  
  
  
  Przelicz_high:                       'x
  Suma = Rex(3)
  Wynik(13) = Suma
  
  Suma = Rex(4)
  Wynik(14) = Suma
  
  Suma = Rex(5)
  Wynik(15) = Suma
  
  Suma = Rex(6)
  Wynik(16) = Suma
  
  Suma = Rex(7)
  Wynik(17) = Suma
  
  Suma = Rex(8)
  Wynik(18) = Suma
  
  Suma = Rex(9)
  Wynik(19) = Suma
  
  Suma = Rex(10)
  Wynik(20) = Suma
  
  Suma = Rex(11)
  Wynik(21) = Suma
  
  Suma = Rex(12)
  Wynik(22) = Suma
  
  Suma = Rex(13)
  If Rex(14) > Suma Then Suma = Rex(14)
  Wynik(23) = Suma
  
  Suma = Rex(15)
  If Rex(16) > Suma Then Suma = Rex(16)
  Wynik(24) = Suma
  Return
  
  Return
  
  
  
  Przelicz_low:                        'x
  Suma = Rex(2)
  Wynik(1) = Suma
  
  Suma = Rex(3)
  Wynik(2) = Suma
  
  Suma = Rex(4)
  Wynik(3) = Suma
  
  Suma = Rex(5)
  Wynik(4) = Suma
  
  Suma = Rex(6)
  Wynik(5) = Suma
  
  Suma = Rex(7)
  Wynik(6) = Suma
  
  Suma = Rex(8)
  Wynik(7) = Suma
  
  Suma = Rex(9)
  Wynik(8) = Suma
  
  Suma = Rex(10)
  Wynik(9) = Suma
  
  Suma = Rex(11)
  If Rex(12) > Suma Then Suma = Rex(12)
  Wynik(10) = Suma
  
  Suma = Rex(13)
  If Rex(14) > Suma Then Suma = Rex(14)
  Wynik(11) = Suma
  
  Suma = Rex(15)
  If Rex(16) > Suma Then Suma = Rex(16)
  Wynik(12) = Suma
  
  Return
  
  Save:
  For K = 1 To 24                       'x
  Sing = Wynik(K) * 0.1
  
  If K = 1 Then Sing = Sing * 0.6               'pierwsze dwa znaki pierwszej połówki zbyt mocno się wychylają, bas
  If K = 2 Then Sing = Sing * 0.7
  If K = 12 Then Sing = Sing * 1.3              'x 'ostatni znak pierwszej połówki jest przytłumiony przez filtr więc go wzmacniam
  
  Sing = Log10(sing)
  
  Sing = Czulosc * Sing
  Tmp_c = Sing + Poziom_a
  
  If Tmp_c < 0 Then Tmp_c = 0
  If Tmp_c > 16 Then Tmp_c = 16
  
  Wynik(K) = Tmp_c
  
  If Wynik(K) > Wynik_o(K) Then
    Wynik_o(K) = Wynik(K)
  Else
    If Falloff_count(K) = Falloff Then
     If Wynik_o(K) > 0 Then Decr Wynik_o(K)
     Falloff_count(K) = 0
    End If
    Incr Falloff_count(K)
  End If
  
  '****** dodano do wersji 2 **************
  
  
  Lazienka_jest_zamknieta = Wynik_o(K) + Uklad
  Line1d(K) = LookUp(Lazienka_jest_zamknieta , L1)
  Line2d(K) = LookUp(Lazienka_jest_zamknieta , L2)
  
  
  Locate 1 , K
  Lcd Chr(Line1d(K))
  Locate 2 , K
  Lcd Chr(Line2d(K))
  'po wyliczeniu każdego słupka jest on od razu wpisywany na wyświetlacz.
  'poniżej wcześniejsze rozwiązanie, wysyłane były wszystkie słupki naraz po zakończeniu przeliczania.
  'sam nie wiem która metoda jest szybsza, nie widać różnicy gołym okiem.
  'teoretycznie teraz powinno być wolniej bo za każdym razem program komunikuje się z lcd a poprzednio tylko raz, czyli 16 razy rzadziej.
  'ale musiałem tak zrobić ze względu na problem z opcją overlay (używanie znaku chr(0)), a zalety - ostatnie słupki chodzą płynniej :)
  '******* koniec ***********************
  
  Next K
  'Locate 1 , 1
  'Lcd Line1;
  'Locate 2 , 1
  'Lcd Line2;
  Return
  
  
  '****** dodano do wersji 2 **************
  
  Buttons:
  
  If Jasn_up = 0 Then
    Incr Jasnosc
    If Jasnosc = 51 Then Jasnosc = 50
    Jasnosc_flaga = 1
  End If
  
  If Jasn_dn = 0 Then
    Decr Jasnosc
    If Jasnosc = 255 Then Jasnosc = 0
    Jasnosc_flaga = 1
  End If
  
  If Jasnosc_flaga = 1 Then
    Jasnosc_flaga = 0
    If Vfd = 0 Then
     Jasnosc_vfd = Jasnosc / 10
     If Jasnosc_vfd > 3 Then Jasnosc_vfd = 3
     Lcdcontrast Jasnosc_vfd
    Else
     Ocr2 = Jasnosc * 5
    End If
    Locate 1 , 3
    Lcd "Jasnosc: " ; Jasnosc ; "(" ; Jasnosc_vfd ; ")"
    Waitms 10
  End If
  
  
  
  If Czul_up = 0 Then
    Incr Czulosc
    If Czulosc = 51 Then Czulosc = 50
    Czulosc_flaga = 1
  End If
  
  If Czul_dn = 0 Then
    Decr Czulosc
    If Czulosc = 255 Then Czulosc = 0
    Czulosc_flaga = 1
  End If
  
  If Czulosc_flaga = 1 Then
    Czulosc_flaga = 0
    Poziom_a = Czulosc * 0.4
    Poziom_a = 8 - Poziom_a
    Locate 1 , 5
    Lcd "Czulosc: " ; Czulosc
    Waitms 10
  End If
  
  
  
  If Tryb = 0 Then
    Stop Watchdog
    Incr Efekt
    If Efekt = 5 Then Efekt = 0
    GoSub Lcdchr
    Efekt_e = Efekt
    'ustawienia jasności i czułości są zapisywane dopiero wraz ze zmianą efektu, wydłuży to życie eepromu.
    Czulosc_e = Czulosc
    Jasnosc_e = Jasnosc
    Waitms 10
    Start Watchdog
  End If
  
  Return
  '-------
  Lcdchr:
  'Initlcd
  'Waitms 10
  'Initlcd
  'Cursor Off
  'Start Watchdog
  
  Select Case Efekt
  
    'slupki 1
    Case 0 :
     Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31
     Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31
     Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31
     Deflcdchar 3 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31
     Deflcdchar 4 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31
     Deflcdchar 5 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31
     Deflcdchar 6 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31
     Deflcdchar 7 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31
     Uklad = 0
  
    'slupki 2
    Case 1 :
     Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 27
     Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 27 , 27
     Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 27 , 27 , 27
     Deflcdchar 3 , 32 , 32 , 32 , 32 , 27 , 27 , 27 , 27
     Deflcdchar 4 , 32 , 32 , 32 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27
     Deflcdchar 5 , 32 , 32 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27
     Deflcdchar 6 , 32 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27
     Deflcdchar 7 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27
  
    'slupki 3
    Case 2 :
     Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31
     Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 17 , 31
     Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 17 , 31
     Deflcdchar 3 , 32 , 32 , 32 , 32 , 17 , 31 , 17 , 31
     Deflcdchar 4 , 32 , 32 , 32 , 31 , 17 , 31 , 17 , 31
     Deflcdchar 5 , 32 , 32 , 17 , 31 , 17 , 31 , 17 , 31
     Deflcdchar 6 , 32 , 31 , 17 , 31 , 17 , 31 , 17 , 31
     Deflcdchar 7 , 17 , 31 , 17 , 31 , 17 , 31 , 17 , 31
  
    'owal
    Case 3 :
     Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 14 , 31
     Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 14 , 31 , 14
     Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 32 , 32 , 14 , 31 , 14 , 32
     Deflcdchar 3 , 32 , 32 , 32 , 14 , 31 , 14 , 32 , 32
     Deflcdchar 4 , 32 , 32 , 14 , 31 , 14 , 32 , 32 , 32
     Deflcdchar 5 , 32 , 14 , 31 , 14 , 32 , 32 , 32 , 32
     Deflcdchar 6 , 14 , 31 , 14 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
     Deflcdchar 7 , 31 , 14 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
     Uklad = 17
  
    Case 4:
     Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31
     Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 32 , 31
     Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 32 , 31 , 32 , 31 , 32 , 31
     Deflcdchar 3 , 32 , 31 , 32 , 31 , 32 , 31 , 32 , 31
     Uklad = 35
  
  End Select
  
  Cls
  
  'Start Timer1
  'Start Timer0
  'Enable Interrupts
  
  Return
  
  
  
  'wspólna tablica dla różnych efektów
  L1:                             'efekt 0 i 1   >>>>!<<<<             efekt 2 i 3                >>>>!<<<<           efekt 4
  Data 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 0 , 0 , 1 , 1 , 2 , 2 , 3 , 3
  
  L2:                             'efekt 0 i 1>!<<<<                 efekt 2 i 3            >>>>!<<<<               efekt 4
  Data 32 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 32 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 0 , 0 , 1 , 1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3
  
  
  '********* koniec ************
  
  
  ' tabela 32 liczb 16 bitowych ze znakiem
  ' założony format: MSB - część całkowita, LSB - część ułamkowa
  ' kwantyzacja: 0.19635 rad
  ' tabela I ćwiartki sin(x), 8 pozycji (co 11,25 stopnia od 0 do 78.75)
  Tab_sin:
  Data 0% , 50% , 98% , 142% , 181% , 213% , 237% , 251%
  ' tabela II ćwiartki sin(x), (co 11,25 stopnia od 90 do 178.75)
  Data 255% , 251% , 237% , 213% , 181% , 142% , 98% , 50%
  ' tabela III i IV ćwiartki sin(x), (co 11,25 stopnia od 180 do 258.75 i 270 - 348.75)
  ' zanegowane 2 poprzednie tabele
  Data 0% , -50% , -98% , -142% , -181% , -213% , -237% , -251%
  Data -255% , -251% , -237% , -213% , -181% , -142% , -98% , -50%
  
  
  
  Okno_hanning:
  Data 0 , 3 , 10 , 23 , 40 , 60 , 84 , 109 , 134 , 160 , 184 , 206 , 225 , 240 , 250 , 255 , 255 , 250 , 240 , 225 , 206 , 184 , 160 , 134 , 109 , 84 , 60 , 40 , 23 , 10 , 3 , 0
  
  'Okno_hamming:
  'Data 20 , 23 , 30 , 42 , 57 , 76 , 97 , 120 , 144 , 168 , 190 , 210 , 228 , 241 , 251 , 255 , 255 , 251 , 241 , 228 , 210 , 190 , 168 , 144 , 120 , 97 , 76 , 57 , 42 , 30 , 23 , 20
  
  'Okno_blackman:
  'Data 0 , 1 , 4 , 10 , 18 , 31 , 48 , 69 , 94 , 122 , 151 , 181 , 208 , 230 , 246 , 255 , 255 , 246 , 230 , 208 , 181 , 151 , 122 , 94 , 69 , 48 , 31 , 18 , 10 , 4 , 1 , 0

 2. Attention
  ×

  This valuable resource relies upon the very small amount of revenue generated by displaying online advertisements to our visitors.

  The advertisements we display are relevant to this web site and your browsing history

  Please consider supporting us by disabling your ad blocker.


  Note: Some users have reported issues related to ad-blockers rendering parts of this wesite unusable,
  where possible we will rectify the issues to enable you to use this resource with adblocking enabled.

  If you can, please report issues in the forum area WebSite / Forum Issues


  Thank you for your attention.

 3. #2
  Fanatical Contributor top204's Avatar
  Join Date
  Feb 2002
  Posts
  3,685
  Thumbs Up
  Received: 356
  Given: 173
  Total Downloaded
  2.00 GB

  0 Not allowed!

  Default Re: FFT Code 18F4550

  There's no need to transcribe other code. I have created several FFT routines for 18F devices, and they are in the Samples folder of the compiler:

  C:\Users\Les\PDS\Samples\New Samples\FFT_8_Bit
  C:\Users\Les\PDS\Samples\New Samples\FFT
  and
  C:\Users\Les\PDS\Samples\New Samples\Simple DFT

  The FFT routines are the fastest possible.

  There's also code for a dsPIC device for FFT in the samples 24 folder, that uses the DSP peripheral on the device and it is incredibly fast and simple. Try that with BASCOM!!! LOL
  C:\Users\Les\PDS\Samples24\DSP

  They are also on the Wiki:
  http://www.protonbasic.co.uk/content...it-FFT-routine

  http://www.protonbasic.co.uk/content.php/3388-Proton-Fast-8-bit-FFT


  Last edited by top204; 25th February 2017 at 09:38.

 4. Attention
  ×

  This valuable resource relies upon the very small amount of revenue generated by displaying online advertisements to our visitors.

  The advertisements we display are relevant to this web site and your browsing history

  Please consider supporting us by disabling your ad blocker.


  Note: Some users have reported issues related to ad-blockers rendering parts of this wesite unusable,
  where possible we will rectify the issues to enable you to use this resource with adblocking enabled.

  If you can, please report issues in the forum area WebSite / Forum Issues


  Thank you for your attention.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. [SOLVED !] FFT and DFT discussion in Beta section
  By J. Mark Wolf in forum Proton Plus Compiler v3
  Replies: 2
  Last Post: 13th October 2010, 14:07
 2. Mic input for FFT
  By ohararp in forum The Lounge
  Replies: 8
  Last Post: 14th January 2008, 23:20
 3. Vusb? and Code protect ? as well on 18f4550
  By Glen Fraser in forum Proton Plus Compiler v3
  Replies: 1
  Last Post: 5th October 2006, 21:47

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts